Wikipedia:Artikelé panjenengan sing pisanan

Ngripta artikel
Sinaoni carané ngripta artikel.


Saperlu njajal-njajal, panjenengan bisa nganggo bak wedhi umum – utawa yèn panjenengan wis mlebu log, nganggo bak wedhiné panjenengan dhéwé.

Sugeng rawuh ing Wikipédia!

Panjenengan bokemanawa wis tau mbesut tulisan ing situs-situs blog utawa médhia sosial. Utawa, bokmanawa panjenengan wis tau mbesut sithik artikel-artikelé awak dhéwé – nanging saiki panjenengan péngin miwiti saka nul artikelé panjenengan. Mangga, lho! Kendhel waé.

Bebuka

Kita bakal njlèntrèhaké apa waé sing BISA lan ORA, banjur nuduhi panjenengan carané nggawé artikel. Panjenengan bokmanawa arep nganggo Sidhatan Artikel amarga piranti iku bakal nuntun panjenengan nututi lelampahan sing baku lan supaya ora salah lampah.

Manawa ora ditampa, artikelé panjenengan bakal endang dibusak. Kabèh artikel anyar langsung kapanto déning pamanto kaca anyar nalika mentas digawé.

Ing ngisor iki ana sawenèh pamrayoga sing bisa nuntun panjenengan:

  1. Élinga yèn nggawéa akun dhisik—panjenengan mung kudu nggawé jeneng panganggo lan tembung wadi. Manawa panjenengan ora kapéngin nggawé akun, panjenengan tetep bisa nggawé artikel lumantar Sidhatan artikel, nanging panjenengan ora bakal éntuk wara-wara saka panganggo liyané sing péngin rembugan karo panjenengan ngenani tulisané panjenengan.
  2. Wikipédia nyakup sawenèh jinis subyèk. Artikel-artikel ing kéné kudu sing "patut dibiwarakaké"; iki kanggo ngéndhani supaya isiné Wikipédia dudu kaca-kaca sing ora trep mungguh ing bauwarna. Yèn topiké trep mungguh ing bauwarna, mangga bacutaké; manawa panjenengan ora yakin, utawa artikelé ngenani panjenengan dhéwé utawa samubarang sing gegayutan karo panjenengan, panjenengan bisa nyuwun tulung ana ing Warung Kopiné Wikipédia.
  3. Golèken ing Wikipédia dhisik bokmanawa wis ana artikel ngenani subyèké, nanging mawa sesirah liya. Manawa artikelé jebul wis ana, panjenengan bébas mbesut iku amrih beciké.
  4. Gladhi dhisik. Sadurungé nglekasi, jajalen mbesut artikel sing ana dhisik supaya panjenengan weruh rasané nulis lan nganggo Wikipédia—kita aturi panjenengan mèlu wulangan Wikipédia utawa maca carané urun ing Wikipédia saperlu nyinaoni dhasar-dhasaré mbesut.
  5. Lumpukna rujukan minangka sumbering informasi mungguhing tulisan sing panjenengan lebokaké lan kanggo nguwati yèn sing dirembug ing artikelé panjenengan iku layak ditulis. Wikipédia mbutuhaké sumber sing wis diterbitaké tur miyatani. Sumber-sumberé, sing mliginé saka Internèt, kudu gumathok, sing tegesé mutuné kudu dhuwur ing pangangkah bakal lestari tumeka ing tembé mburi. Ana akèh papan kanggo nemokaké sumber-sumber sing miyatani, kalebu pabukon enggon-enggonan (perpustakaan setempat) ing wewengkoné panjenengan, nanging manawa sumber Internèt sing arep dianggo, bisa saka mesin panggolèkan buku utawa arsip pawarta tinimbang mesin panggolèkan prasaja sing lumrahé. Panjenengan kudu banget nggatèkaké artikel ngenani wong urip murih nduwèni sumber sing miyatani – artikel ngenani wong urip tanpa sinartan sumber sing miyatani bisa dibusak, mliginé yèn isiné négatif utawa kontrovèrsiyal. Rujukan menyang blog, situs pribadi, Facebook, lan YouTube iku ora trep lan matèri sing asalé saka situs-situs iku bisa diprakarakaké utawa dibusak.
  6. Nyuwuna pamrayoga. Panjenengan bisa nyuwun pamrayoga (saran) ngenani artikel sing arep panjenengan gawé menyang sawenèh papan, kaya ta kaca parembugan WikiProyèk sing gegayutan utawa Teahouse.
  7. Create the article first in Draft or User space unless you are very sure that you can create an acceptable article on your first attempt. Since 2013, Draft space has been a safe place to create articles that you want to work up towards being accepted into the encyclopedia. 'Live' articles are required to meet a number of Wikipedia rules from the start, or they risk being deleted; but in Draft space, unless you do something seriously bad (like a copyright violation, or a personal attack on somebody) nobody is likely to touch your draft unless you ask them to. Before Draft space was created, it was customary to create drafts in user space, and this is still available as an alternative to Draft space: if you are a registered user, you can start the new article in your User space, on a subpage. Either way you can get it in shape, take your time, ask other editors to help work on it, and only consider moving it into the "live" part of Wikipedia once it is ready to go. One way of making this happen is to request a review: this may take a week or two, depending on the backlog; but when a reviewer accepts it, they will move the draft into the live space, and also sort out any issues there may be with similarly named articles that already exist. If they don't accept it, they will give you advice on how to get it up to standard. The Article Wizard will help you create your article in Draft space, and will put some useful templates into your draft, including the button to pick when you are ready to submit it for review.
Other Languages