Tabèl périodhik

Delengen tabèl périodik standar ing ngisor.

Tabèl périodik unsur-unsur kimia yaiku tampilan unsur-unsur kimia sajeroning wangun tabel. Unsur-unsur mau diatur miturut struktur elektroné saéngga sipat kimia unsur-unsur mau owah kanthi tumata sadawaning tabel. Saben unsur didaftaraké miturut nomer atom lan lambang unsuré.

Tabèl périodik standar mènèhi informasi dhasar ngenani sawijining unsur. Ana uga cara liya kanggo nampilaké unsur-unsur kimia kanthi ngamot katrangan luwih utawa saka persepektif kang béda.