Platón, az egyik legnagyobb hatású politikai gondolkodóArisztotelész, az egyik legnagyobb hatású politikai gondolkodóAz Amerikai Egyesült Államok alkotmányának első oldalaJean-Jacques Rousseau, akinek eszméi hatást gyakoroltak a kommunizmus és a nacionalizmus megjelenéséreSzéchenyi István, a magyar politika egyik legkiemelkedőbb alakjaKarl Marx, a kommunizmus egyik megalapítójaBenito Mussolini, a fasizmus egyik megalapítójaWinston Churchill, a 20. század egyik legjelentősebb politikusaAz Európai Parlament üléstermeBarack Obama, az Amerikai Egyesült Államok jelenlegi elnöke

PortálSzócikkekMűhely
Üdvözlünk a Politikaportálon! 
A coloured voting box.svg

A politika a hatalom megszerzése, gyakorlása, megtartása vagy befolyásolása érdekében kifejtett közösségi vagy egyéni tevékenységet, illetve az ezzel kapcsolatos elvek és eszmék rendszerét jelenti. A politika szó az ókori görög független városállam (ógörögül πολις, polisz) nevéből ered, jelentése: „a város ügyeinek intézésével kapcsolatos dolgok”, a közélet. A városállam ügyeibe a Kr. e. 5–6. századi Athénban szólhattak bele a teljes jogú polgárok. Ezt a formát közvetlen demokráciának nevezzük. Ebben az értelemben tehát mindenki, aki közügyekkel foglalkozik, politizál.

A politika mai jelentésében már egy specifikus tevékenységi körre utal, melynek célja egy ország általános értelemben vett irányítása és az erőforrások elosztása, illetve az ehhez szükséges hatalom legitim módon való megszerzése és megtartása. A politikai tevékenységgel, a politikai élet működésének szabályszerűségeivel külön tudományág foglalkozik, a politológia vagy politikatudomány.

Ajánlott szócikk 
Bundesarchiv Bild 183-1983-0331-500, Hermann Göring und Adolf Hitler bei Truppenbesuch.jpg

Adolf Hitler politikai végrendelete az az írás, amelyet „Politikai végrendeletem(„Mein politisches Testament“) címmel látott el Hitler, és az abban foglaltakat 1945. április 29-én a személyes végrendeletével együtt, az öngyilkosságát megelőző napon fogalmazta meg. Az írás „Hitler politikai végrendelete” címen vált ismertté és mint az ő végérvényes akaratának kinyilvánítása került be a német hadsereg főparancsnokságának háborús naplójába. Ebben a második világháborúért a zsidókat teszi felelőssé, amivel igazolni kívánja a holokausztot. A Harmadik Birodalom Führere tervezett öngyilkosságát a Führer-kultusznak megfelelő önfeláldozásnak deklarálta, kijelölte az őt követő kormányt, azt kötelezve a háború feltétlen folytatására. A német néptől a nemzetiszocializmus folytatását és az ehhez fűződő célok beteljesítését várta el, mindenekelőtt a nürnbergi faji törvények (Nürnberger Rassengesetze) betartását és a „valamennyi nép megmérgezői” elleni „kíméletlen ellenállást”. Mindezzel körülírja, hogy a németeknek a zsidók teljes megsemmisítése az ő halálát követően is kötelessége.

Ajánlott életrajz 
Schoefft József Széchenyi.jpg

Sárvár-felsővidéki gróf Széchenyi István politikus, író, polihisztor, közgazdász, a Batthyány-kormány közlekedési minisztere – akit Kossuth Lajos a „legnagyobb magyarnak” nevezett. Eszméi, tevékenysége és hatása által a modern, új Magyarország egyik megteremtője. A magyar politika egyik legkiemelkedőbb és legjelentősebb alakja, akinek nevéhez a magyar gazdaság, a közlekedés, a külpolitika és a sport megreformálása fűződik. Számos intézmény alapítója és névadója.

A külföldön és Magyarországon tett utazások során szerzett tapasztalatai éreztették vele a külhoni és a hazai állapotok között fennálló lényeges kulturális és gazdasági különbséget, mely arra ösztönözte, hogy a külföldön működő intézmények hazai életre hívásán is munkálkodni kezdjen. Az 1825-ös reformországgyűlésen Széchenyi is felszólalt, melynek során „a nemzetiség és nyelv erősítése, terjesztése és pallérozása szent céljára” felajánlotta minden jószágának egyévi jövedelmét, amit 60 000 forintban állapított meg. Ezt tekintjük a Magyar Tudományos Akadémia megalakulása időpontjának.

1848. március 23-án Széchenyi elvállalta a közlekedésügy és közmunka tárcáját. Élete utolsó éveit a döblingi elmegyógyintézetben élte le. 1860. április 7–8. éjszakáján, vitatott körülmények között halt meg.

Tudtad-e, hogy… 

Portál:Politika/Tudtad-e/2019-04

Képajánló 

TelekiCsakySegundoArbitrajeDeViena.jpeg

Csáky István magyar külügyminiszter a második bécsi döntés aláírása közben

Kiemelt szócikkek 
1956-os forradalom • 2009-es moldovai zavargások • Ali kalifa • I. Amenhotep • II. Amenhotep  • III. Amenhotep  • András calabriai herceg • Argentin válság (1998–2003) • Arisztotelész • Baranya–bajai Szerb–Magyar Köztársaság • August Bebel • Augustus római császár • Berlini fal • Bosin-háború • Dachaui koncentrációs tábor • I. Dárajavaus perzsa király • Déloszi Szövetség  • Iulianus római császár  • Fülöp orléans-i herceg (1674–1723) • II. Fülöp Ágost francia király • Görög–perzsa háborúk • Habsburg–török háború (1663–64) • Hatsepszut  • Hettita Birodalom  • Adolf Hitler • Adolf Hitler politikai végrendelete • Horthy Miklós • Hosszú kések éjszakája • Hosszú menetelés • Ión felkelés • Jüan Si-kaj • I. Károly magyar király • II. Károly magyar király • Kistarcsai Központi Internálótábor • II. Kurus perzsa király  • I. Lajos magyar király • IX. Lajos francia király • IV. László magyar király • László nápolyi király • Lükurgosz (spártai arkhón)  • Magyar belháború (1526–38) • Magyar–török háború (1521–26) • Második kínai–japán háború • Jules Mazarin • Méd Birodalom  • Merenptah  • Mikó Imre (politikus) • Mocsáry Lajos • Muhammad ibn Tugdzs al-Ihsíd • Nádasdy Tamás‎ • Német Lovagrend • Óperzsa Birodalom  • José Antonio Páez • Periklész  • I. Péter orosz cár • Rákóczi-szabadságharc • II. Ramszesz  • III. Ramszesz  • Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord • Schmitt Pál plágiumügye • Spanyol polgárháború • Széchenyi István • Szent Korona-tan • Szung-dinasztia • Teleki László (politikus, 1811–1861) • III. Thotmesz  • IV. Thotmesz  • Thököly Imre • Tiencsini koncessziós zónák • Josip Broz Tito • Török függetlenségi háború • Mihail Nyikolajevics Tuhacsevszkij • Tutanhamon  • II. Uahibré  • Urartu • Újbabiloni Birodalom  • V. Károly francia király • Vendvidéki Köztársaság • Vietnámi háború • Winston Churchill
Tennivalók 
Hiányzó fontos szócikkek
  • Robert Kaliňák, Karl-Theodor zu Guttenberg, William Taubman, Odd Olsen Ingerø, Ikvai-Szabó Imre, Veress Bulcsú
  • Nyírő József újratemetése, örmény–magyar diplomáciai krízis
  • technokrácia, népköztársaság, egységállam, reformellenzék, politikai pszichológia, szavazás, magyarországi civil szervezetek, Országos Választási Iroda, Orosz Fasiszta Szervezet, Országos Bírósági Hivatal
  • belpolitika, külpolitika, oktatáspolitika, egyházpolitika, családpolitika
Feljavítandó szócikkek
Lásd még
Ajánlott idézet 
A tudományok körében csak kételyek, a közélet mezején csak erős meggyőződés által haladhatunk, s a makacsság, mellyel az egyszer választott irányban megmaradunk, valamint a tudomány körében a legnagyobb hiba, úgy a gyakorlati politika mezején legbecsesebb, sőt bizonyos körülmények között nélkülözhetetlen tulajdonság; innen van, hogy Platótól kezdve mindazok, kik a polgári társaságról legbölcsebben gondolkoztak s írtak, a gyakorlati politika mezején kevés babért arattak, s hogy azok, kik a közélet mezején csudálatos eredményeket vívtak ki, ha mint Caesar, stíl tekintetében kitűnő műveket hagytak is magok után, a társadalmi tudományokat soha nem gazdagították új igazságokkal.
Eötvös József jogász, író, vallás- és közoktatásügyi miniszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke
Kategóriák 
További portálok 
Földrajz
Irodalom
Kultúrtörténet
Magyarország
Művészet
Sport
Társadalom
Technika
Természet
Történelem
Vallás
Wikipédia
Más nyelveken