פשעי המלחמה של הוורמאכט

Gnome-edit-clear.svg
ערך זה זקוק לעריכה: ייתכן שהערך סובל מפגמים טכניים כגון מיעוט קישורים פנימיים, סגנון טעון שיפור או צורך בהגהה, או שיש לעצב אותו.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.
רצח אזרחים בכרתים בידי הוורמאכט, 1941

פשעי המלחמה של הוורמאכט הם כל המעשים והמחדלים שמהווים פשעי מלחמה על פי הגדרות המשפט הבינלאומי - אשר בוצעו בתקופת מלחמת העולם השנייה על ידי חיילי וקציני הוורמאכט - צבאה של גרמניה הנאצית בראשות אדולף היטלר, יושב ראש המפלגה הנאצית. מלבד היות הוורמאכט מכשיר עיקרי להשגת מטרות הממשל הנאצי בפעילותו ליישום האידאולוגיה הנאצית, כמו השמדתם השיטתית של בני העם היהודי והשמדתם של לא-יהודים, מעשים שמהווים פשעים נגד האנושות ורצח עם המוני בפני עצמם - ביצע הוורמאכט גם פעולות אחרות שמהוות פשעי מלחמה. פשעי מלחמה אלה בוצעו בעיקר במהלך הניסיון להשגת מטרות היטלר והממשל הנאצי, לכיבוש מרחב מחיה דמיוני, המשתרע בין האוקיינוס האטלנטי להרי אוראל, תוך שיעבוד כל העמים האחרים השוכנים במרחב זה, והשמדה פיזית באמצעות טבח, רצח והוצאה להורג ללא משפט של כל אלו שיימצאו "נחותים" (המונח הנאצי הוא Untermensch או תת-אדם). לאור מעשים אלה, הרי שכל טענה כי תפקידו של הוורמאכט היה לחימה גרידא, אינה עומדת במבחן המציאות.

לאחר המלחמה עלו טענות כי הוורמאכט היה חף מפשעי מלחמה, וכי אלה בוצעו על ידי ארגונים של המפלגה הנאצית כגון האס דה, הגסטפו, האס אס וכיוצא באלה. טענה זו, בצורתה הקיצונית, עלתה כלפי הוואפן אס אס, הוא האס-אס החמוש, אשר כביכול השתתף בלחימה כיחידה צבאית גרידא ולא ביצע פשעי מלחמה. בהקשר זה התעורר פולמוס ציבורי סביב ביקור נשיא ארצות הברית רונלד רייגן בבית הקברות הצבאי בביטבורג, שבו קבורים גם אנשי ואפן אס-אס, אך אין לטענות אלו כל בסיס או סימוכין בעובדות.