סינגלטון (תבנית עיצוב)

תבנית סינגלטון (מאנגלית: Singleton, בעברית: יחידן לפי האקדמיה ללשון העברית) היא תבנית עיצוב בהנדסת תוכנה, אשר נועדה למקרים בהם מעוניינים להגביל את יצירת המופעים של מחלקה מסוימת למופע יחיד. תבנית זו מקושרת לעיתים גם למקרים בהם רוצים להגביל את מספר המופעים לכמות קבועה כלשהי, ולאו דווקא למופע יחיד. תבנית זו שימושית כאשר נדרש רק מופע אחד על מנת לתאם פעולות במערכת. מתכנתים מסוימים מגדירים את התבנית הזו כתבנית anti-pattern, כלומר, תבנית שנראית מאוד פשוטה וברורה, אבל בפועל היא לא אופטימלית, או שימושית. הגדרה זו נובעת מכך שתבנית זו היא שכיחה מאוד בקרב מפתחים, ולעיתים רבות יוצרת הגבלות שלא לצורך, במצבים בהם אין צורך ממשי במופע יחיד.

Other Languages