סינגלטון (תבנית עיצוב)

תבנית סינגלטון (מאנגלית: Singleton, בעברית: יחידן לפי האקדמיה ללשון העברית) היא תבנית עיצוב ב הנדסת תוכנה, אשר נועדה למקרים בהם מעוניינים להגביל את יצירת המופעים של מחלקה מסוימת למופע יחיד. תבנית זו מקושרת לעתים גם למקרים בהם רוצים להגביל את מספר המופעים לכמות קבועה כלשהי, ולאו דווקא למופע יחיד. תבנית זו שימושית כאשר נדרש רק מופע אחד על מנת לתאם פעולות במערכת. מתכנתים מסוימים מגדירים את התבנית הזו כתבנית anti-pattern, כלומר, תבנית שנראית מאוד פשוטה וברורה, אבל בפועל היא לא אופטימלית, או שימושית. הגדרה זו נובעת מכך שתבנית זו היא שכיחה מאוד בקרב מפתחים, ולעתים רבות יוצרת הגבלות שלא לצורך, במצבים בהם אין צורך ממשי במופע יחיד.

מימוש

תרשים UML של מחלקה המממשת את תבנית סינגלטון

מימוש התבנית חייב לעמוד בשני עקרונות: מופע יחיד של המחלקה, וגישה גלובלית. נדרשת האפשרות לגשת לאיבר במחלקה singleton מבלי ליצור אובייקט של המחלקה, וכן מנגנון אשר ישמור את ערכי האיברים של המופע שנוצר. התבנית מושגת באמצעות מחלקה הכוללת פונקציה, אשר בקריאה הראשונה יוצרת מופע חדש, ובקריאות הבאות, מחזירה מצביע לאותו מופע שיצרה קודם. כדי להבטיח שאכן יהיה מופע בודד של המחלקה ולא ניתן יהיה ליצור אותה בצורה אחרת, הגדרת הגישה לפונקציית הבנאי (Constructor) מוגדרת כ-private או protected.

ביישומים מרובי תהליכונים (multi-threaded applications) יש להיזהר במימוש התבנית. אם שני תהליכונים ניגשים לפונקציית הבנייה באותו הזמן, ייתכן מצב בו שניהם ייצרו מופע – מצב אותו אנו מנסים למנוע.

Other Languages