Lista de normas ISO

A lista de normas ISO, normas publicadas pola Organización Internacional para a Estandarización, inclúe 19.000 normas internacionais redactadas por máis de 270 comités técnicos.

ISO 1–ISO 999

 • ISO 1:2002 Especificacións xeométricas dos produtos (en inglés Geometrical Product Specifications, GPS) – Temperatura e xeometría de produtos, especificacións e verificacións.
 • ISO 2:1973 Téxtiles – Designación da dirección, trenzado en fíos e produtos similares.
 • ISO 3:1973 Números preferentes – Series de números preferentes.
 • ISO 4:1997 Información e documentación – Normas para abreviaturas de palabras en títulos e títulos de publicacións.
 • ISO 5 Fotografía e tecnoloxía gráfica – Medidas de densidades.
  • ISO 5-1:2009 Xeometría e notación funcional.
  • ISO 5-2:2009 Condicións xeométricas para densidade de transmitancia.
  • ISO 5-3:2009 Condicións espectrais.
  • ISO 5-4:2009 Condicións xeométricas para densidade de reflexión.
 • ISO 6:1993 Fotografía – Negativo en branco e negro de película fotográfica/sistema de procesado – Determinación da sensibilidade ISO.
 • ISO 7 Roscas para tubos en xuntas estancas a presión.
  • ISO 7-1:1994 Dimensións, tolerancias e designacións.
  • ISO 7-2:2000 Verificación por medio de galgas.
 • ISO 8:1977 Documentación – Presentación de publicacións periódicas.
 • ISO 9:1995 Información e documentación – Transcrición de caracteres cirílicos a caracteres latinos – Linguas eslavas e non eslavas.
 • ISO 11:1987 Aeronaves – Probas de presión en terra para cabinas presurizadas.
 • ISO 12:1987 Aerospacial – Tubos – Identificación.
 • ISO 14:1982 Lados rectos e estrías para eixos cilíndricos con centrado interior – Dimensións, tolerancias e verificacións.
 • ISO 16:1975 Acústica – Frecuencia de afinación estándar (Diapasón musical).
 • ISO 17:1973 Guía para o uso de números preferentes en series de números preferentes.
 • ISO 18 Documentación – Lista de contidos de publicacións periódicas.
 • ISO 31 Magnitudes e unidades (retirado).
 • ISO 65:1981 Tubos de aceiro ao carbono axeitados para roscar segundo ISO 7-1.
 • ISO 68 ISO Roscas uso xeral – Perfil básico.
  • ISO 68-1:1998 Roscas métricas.
  • ISO 68-2:1998 Roscas en polgadas.
 • ISO Guía 73:2009 Xestión de riscos - Vocabulario.
 • ISO 128:1982 Debuxo técnico – Principios xerais de representación (retirado o 17/04/2001).
 • ISO 216:2007 Papel de cartas e certas clases de material impreso – Medidas recortado – Series A e B, e indicación de dirección de fabricación.
 • ISO 226:2003 Acústica – Ecualización normal de igualdade de niveis.
 • ISO 228 Roscas en tubos en xuntas sen presión.
  • ISO 228-1:2000 Dimensións, tolerancias e designacións.
  • ISO 228-2:1987 Verificación por sistemas de límite de tolerancias.
 • ISO 233 Información e documentación – Transliteración de caracteres arábigos a caracteres latinos [Nota 3].
  • ISO 233-2:1993 Lingua árabe – Transcrición simplificada.
  • ISO 233-3:1999 Lingua persa – Transcrición simplificada.
 • ISO 259 Información e documentación – Transcrición de caracteres hebreos a caracteres latinos [Nota 3].
  • ISO 259-2:1994 Transcrición simplificada.
 • ISO 261 ISO uso xeral métricas roscas parafuso – Uso xeral.
 • ISO 262 ISO uso xeral métricas roscas parafuso – Selección tamaños de parafusos, pernos e porcas.
 • ISO 361 Simboloxía básica para radiacións ionizantes.
 • ISO 500 Tractores agrícolas – Enganche traseiro toma de forza tipos 1, 2 e 3.
 • ISO 518:2006 Fotografía – Zócolo de flash de cámara, con e sen contactos eléctricos, para lámpadas de flash e unidades electrónicas de flash – Especificacións.
 • ISO 519:1992 Fotografía – Cámaras de man – Dimensións do conector de flash.
 • ISO 639 Códigos para representación de nomes das linguas.
  • ISO 639-1 Código alfa-2.
  • ISO 639-2 Código alfa-3.
  • ISO 639-3 Código alfa-3 para cobertura completa de idiomas.
  • ISO 639-4 Principios xerais de codificación e representación de nomes de linguaxes e entidades relacionadas, e guía de aplicacións.
  • ISO 639-5 Código alfa-3 para familias e grupos lingüísticos.
  • ISO 639-6 Código alfa-4 para unha cobertura completa de variantes lingüísticas.
 • ISO/IEC 646 Información tecnolóxica – ISO 7-bit coded character set for information interchange.
 • ISO 657 Seccións de aceiro laminados en quente.
 • ISO 668 Colectores de carga serie 1 – Clasificación, dimensións e tipos.
 • ISO 690 Información e documentación – Guías para referencias bibliográficas e citacións e fontes de información.
 • ISO 704 Terminoloxía do traballo – Principios e métodos.
 • ISO 732 Fotografía – película de tamaño 120 a tamaño 220 – Dimensións.
 • ISO 764 Reloxería – Resistencia magnética dos reloxos.
 • ISO 838 Papel – Perforacións para uso xeral – Especificacións.
 • ISO 843:1997 Información e documentación – Conversión de caracteres gregos en caracteres latinos.
 • ISO 860 Terminoloxía do traballo – Harmonización de conceptos e termos.
 • ISO 898 Propiedades mecánicas dos materiais de fixación feitos con aliaxes de aceiro ao carbono.
  • ISO 898-1 Pernos, parafusos e espárragos con propiedades especificadas por clases – Rosca grosa e fío de paso fino.
  • ISO 898-2 Porcas con especificacións de proba e valores de carga – Rosca grosa.
  • ISO 898-5 Parafusos e elementos de fixación roscados similares non suxeitos a esforzos de tracción.
  • ISO 898-6 Porcas con especificacións de proba e valores de carga – Rosca de paso fino.
  • ISO 898-7 Probas de torsión e par mínimo para pernos e parafusos cun diámetro nominal de 1 mm a 10 mm.
 • ISO 965 ISO propósito xeral roscas de paso métrico – Tolerancias.
  • ISO 965-1 Principios e datos básicos.
  • ISO 965-2 Límites e tamaños para uso xeral externos e internos de pasos de roscas – Calidade media.
  • ISO 965-3 Deviacións para roscas de construción.
  • ISO 965-4 Límites de tamaños dos fíos de inmersión en quente galvanizado do parafuso exterior para acoplarse con roscas dos parafusos roscados internos coa posición da tolerancia H ou G despois do galvanizado.
  • ISO 965-5 Límites de tamaños dos fíos de rosca internos para acoplarse con inmersión en quente en roscas galvanizadas de parafuso externo cun tamaño máximo de tolerancia de posición H antes da galvanización.
 • ISO 999 Información e documentación – Guías para o contido, organización e presentación dos índices.
Other Languages