Canónico
English: Canonical

A palabra canónico (do latín tardío canonĭcus, "conforme ás regras, conforme aos cánones eclesiásticos", e este do grego κανονικός, kanonikós) fai referencia, en xeral, a todo o que se axusta aos cánones ou regras, e pode referirse a:

Dereito
Estatística
  • Correlación canónica, un método estatístico de análise multivariante desenvolvido por Harold Hotelling.
Física
  • Gravidade canónica ou gravidade cuántica canónica, un intento de cuantizar a formulación canónica da relatividade xeral.
  • Colectividade canónica ou colectivo canónico, unha forma de expoñer problemas en física estatística.
Informática
  • En páxinas web, 'nome canónico é un nome orixinal, de raíz.
  • CNAME ou Canonical NAME é un dos rexistros usados dentro do sistema de nomes de dominio para identificar o nome canónico dun dominio, ao que apuntan todos os seus alias.
Lingüística
  • Nas disciplinas interesadas na análise das linguas, "canónico" é todo o que se axusta ás regras (de conxugación dos verbos, gramaticais, os signos de puntuación); por exemplo, "o uso canónico dos dous puntos".
Matemática
  • canónico indica algo que é natural, non arbitrario
    • transformación canónica, un cambio de coordenadas canonicamente conxugadas.
Relixión
  • véxase tamén

Véxase tamén

Other Languages
Deutsch: Kanonisch
English: Canonical
español: Canónico
français: Canonique