فهرست پرفروش‌ترین هنرمندان موسیقی

این فهرست، پرفروش‌ترین هنرمندان موسیقی جهان را به همراه میزان فروش آن‌ها به صورت الفبایی نشان می‌دهد. این امکان وجود ندارد که این اطلاعات به صورت رسمی فراهم شود، چرا که هیچ سازمانی وجود ندارد که میزان فروش جهانی را ثبت کرده باشد. این صفحه، نشان‌دهندهٰ هنرمندانی است که فروشی بیش‌تر از ۵۰ میلیون نسخه را به دست آورده باشند. هنرمندان این فهرست از سوی منابع مطمئن خارجی حمایت می‌شوند، ارقام فروش نشان‌دهندهٰ مجموع آلبوم‌ها، تک‌آهنگ‌ها، آلبوم‌های تلفیقی، نماهنگ‌ها، بارگیری‌های دیجیتالی تک‌آهنگ‌ها و آلبوم‌های کامل فروخته‌شده یا بارگیری‌شده‌است. با وجود آن‌که ارقام فروش در مقالاتی با منابع مطمئن ممکن است به‌طور ۱۰۰ درصد صحت نداشته باشند، اما تنها مقالاتی ذکر شده‌اند که خبرگزاری‌ها یا کمپانی‌های بزرگ موسیقی منتشر کرده باشند تا مقاله عاری از ارقام فروش با مطالعات ضعیف باشد

زبان های دیگر