فهرست استانداردهای ایزو

حدود ۳۰۰ استاندارد ایزو بصورت رایگان/عمومی در دسترس هستند که در زیر آمده‌اند.

 • ریکژوهش ای در ثبت عنوانها (عنوان کتابها و نشریات) و انتشارات
 • ایزو ۷ مربوط به جوشکاری و قلاویز لوله‌ها در فشار و موانع عبور هوا
 • ایزو ۹ مربوط به اطلاعات و اسناد - ترجمه کاراکترهای Cyrillic (این کاراکترها به زبان‌های روسی و بلغاری وابسته‌اند)به Roman ، Slavic و Non-Slavic کاراکتر
 • ایزو ۱۶ مربوط به صوت شناسی
 • ایزو ۳۱ مربوط به استاندارهای کمی و مقداری
 • ایزو ۱-۶۸ مربوط به استاندارهای متریک پیچ و قلاویز
 • ایزو ۲۱۶ مربوط به اندازه‌های استاندارد کاغذ همانند کاغدارهای بلندی صدا براساس منحنی Fletcher
 • ایزو ۲۲۶:۲۰۰۳ مربوط به استاندارهای بلندی صدا براساس همگنی شدت صدا
 • ایزو ۱-۲۲۸ مربوط به استاندارهای جوشکاری و مفصل بندی لوله‌ها بر اساس طراحی، تحمل فشار و ابعاد
 • ایزو ۲۳۳:۱۹۸۴ مربوط به اطلاعات و اسناد - ترجمه کاراکترهای عربی به رومن(Roman)
  • ایزو ۲ ۲۳۳:۱۹۹۳ مربوط به اطلاعات و اسناد - ترجمه کاراکترهای عربی به رومن
 • ایزو ۲۵۹:۱۹۸۴ مربوط به اطلاعات و اسناد - ترجمه کاراکترهای عبری به رومن
  • ایزو ۲-۲۵۹:۱۹۹۴ مربوط به اطلاعات و اسناد - ترجمه کاراکترهای عبری به رومن
 • ایزو ۲۶۲ مربوط به استاندارهای اندازه‌ای و متریک پیچ و مهره
 • ایزو ۵۰۰ مربوط به استاندارهای تراکتورها
 • ایزو ۶۳۹ مربوط به کدهای دو یا سه حرفی زبان‌های جهان
  • ایزو ۱-۶۳۹ مربوط به کدهای دو یا سه حرفی زبان‌های جهان قسمت دوم
  • ایزو ۲-۶۳۹ مربوط به کدهای دو یا سه حرفی زبان‌های جهان قسمت سوم
  • ایزو ۳-۶۳۹ مربوط به کدهای دو یا سه حرفی زبان‌های جهان - برای پوشش همه جانبهٔ زبان‌های جهان
 • ایزو ۶۴۶ مربوط به جهانی سازی دادهای متغیر در ASCII با ۷ بیت
 • ایزو ۶۵۷ مربوط به ورق‌های گرم فولادی
 • ایزو ۶۶۸ مربوط به تصریح استاندارهای کانتینرهای کشتی رانی
 • ایزو ۶۹۰ مربوط به شیوهٔ ارجاء به فهرست و منابع (مربوط به منابع و مآخذ)
 • ایزو ۷۳۲ مربوط به عکاسی - فیلم‌های نوع ۱۲۰ و ۲۲۰
 • ایزو ۸۳۸ مربوط به استاندارهای منگنه زدن و صافی ورق‌های کاغذی
 • ایزو ۸۴۳:۱۹۹۷ مربوط به اطلاعات و اسناد - ترجمه کاراکترهای یونانی به رومن
 • ایزو ۹۹۹ مربوط به راهنمای فهرست بندی، سازماندهی و نمایش مندرجات

ایزو ۱۰۰۰ تا ایزو ۹۹۹۹

 • ایزو ۱۰۰۰ مربوط به یکان‌ها و توصیه‌نامه‌های استفاده از تقسیم عددی بر مضرب ( الکترونیک و کامپیوتر)
 • ایزو ۱۰۰۴ مربوط به خاصیت و ترکیب‌شناسی مرکب‌های مغناطیسی
 • ایزو ۱۰۰۷ مربوط به فرمت فیلم‌های ۱۳۵ میلیمتری
 • ایزو ۱۵۳۹ مربوط به زبان برنامه نویسی فرترن
 • ایزو ۱۶۲۹ مربوط به اصطلاحات و نامگذاری عناصر پلیمری ( شیمی)
 • ایزو 2004
 • ایزو 2008
 • ایزو ۲۰۲۲ مربوط به فناوری اطلاعات - ساخت بندی کدهای کاراکتریک روشهای الحاقی
 • ایزو ۲۱۰۸ مربوط به استاندارد جهانی شماره‌گذاری کتاب شابک (ISBN)
 • ایزو ۲۱۴۵ مربوط به شماره گذاری تقسیم‌های زیر مجموعه‌ها در اسناد نوشتاری
 • ایزو ۲۱۷۱ مربوط به محصولات گیاهی و آردی
 • ایزو ۲۲۸۱ مربوط به استاندار ساعت‌های ضد آب
 • ایزو ۲۵۳۳ مربوط به استانداردهای جو و فشار هوا
 • ایزو ۲۷۰۹ یک استاندارد بین المللی مربوط به توصیف کتابشناختی (Bibliographic Description) می باشد. از این استاندارد در دنیای کتابخانه های به منظور جابجایی رکوردهای کتابشناختی استفاده می شود
 • ایزو ۳۰۲۹ مربوط به فیلم‌های ۱۲۶ میلیمتری
 • ایزو ۳۰۸۲ مربوط به سنگ آهن
 • ایزو ۳۱۰۳ مربوط به استانداردهای جوشاندن چای براساس حسگرهای چشایی
 • ایزو ۳۱۶۶ مربوط به کدهای کشورها و زیر مجموعه‌ها (استانها، مناطق و...)
  • ایزو ۱-۳۱۶۶ مربوط به کد کشورها و مناطق وابسته به آن کشور - اولین توشیح آن در سال ۱۹۷۴
  • ایزو ۱-۳۱۶۶ آلفا کد۲ مربوط به کدهای دو حرفی کشورها
  • ایزو ۱-۳۱۶۶ آلفا کد۳ مربوط به کدهای سه حرفی کشورها
  • ایزو ۱-۳۱۶۶ عددی مربوط به کدهای عددی کشورها
  • ایزو ۲-۳۱۶۶ مربوط به اصول تقسیم بندی زیر مجموعه‌های کشورها
  • ایزو ۴-۳۱۶۶ مربوط به جانشین شدن به جای کدهای ۱-۳۱۶۶ که در سال ۱۹۹۸ منتشر شده بود
 • ایزو ۳۲۹۷ مربوط به شماره سریال استاندارد بین‌المللی (ISSN)
 • ایزو ۳۵۰۶ مربوط به ویژگی‌های مکانیکی جلوگیری از زنگ زدگی - فولاد ضدزنگ
 • ایزو ۳۶۰۲ مربوط به برگیری (اقتباص‌ها) رومن به ژاپن - کامپیوتر
 • ایزو ۳۶۳۲ مربوط به استاندارهای برآورد کیفیت زعفران
 • ایزو ۳۶۳۵ مربوط به اندازه‌ها و سایز بندی لباس‌ها بر حسب جُسه مشتری (مانند Mediom)
 • ایزو ۳۸۶۴ مربوط به استاندارهای نمایه‌های امنیتی (Safety labels)
 • ایزو ۳۹۰۱ مربوط به کدهای استاندار ضبط (ISRC)
 • ایزو ۳۹۷۷ مربوط به استاندارهای توربین‌های گازی
 • ایزو ۴۱۵۷ مربوط به تقسیم بندی ساختمان ( معماری)
  • ایزو ۱-۳۱۵۷ مربوط به استاندارهای ساخت و ساز و قسمت‌های ساختمان
  • ایزو ۲-۴۱۵۷ مربوط به شماره گذاری اتاق‌ها
  • ایزو ۳-۴۱۵۷ مربوط به خصیصه‌های انواع اتاق ساختمان‌ها
 • ایزو ۴۲۱۷ مربوط به کامپیوتر- کدهای کارنسی یا رقمی
 • ایزو ۴۸۷۳:۱۹۹۱ مربوط به مبادلات اطلاعاتی - کدهای ۸ رقمی
 • ایزو ۵۱۶۷ مربوط به اندازه گیری جریان سیار قطع برش عمودی
  • ایزو ۱-۵۱۶۷ مربوط به اصول کلی و مایحتاج
  • ایزو ۲-۵۱۶۷ مربوط به دهانه صفحه‌های فلزی
  • ایزو ۳-۵۱۶۷ مربوط به قطر دهانه لوله‌ها
  • ایزو ۴-۵۱۶۷ مربوط به استادندارهای دهانهٔ واشرها و لوله‌ها
 • ایزو ۵۲۱۸ مربوط به استاندارهای جنسیتی
 • ایزو ۵۴۵۵ مربوط به استاندارهای معیار نقشه کشی - مقیاس
 • ایزو ۵۷۷۵ مربوط به استانداردهای تایر و آج بیرونی دوچرخه
 • ایزو ۵۸۰۰ مربوط به سرعت فیلم‌های عکاسی
 • ایزو ۵۹۶۴ مربوط به راهنمای عرضه و بهبود در بایگانی‌های چند زبانی
 • ایزو ۵۹۷۱:۱۹۸۱ مربوط به استانداردهای اندازهٔ لباس - جنس نایلون(Nylons)
 • ایزو ۶۱۶۶ مربوط به ساختار کدهای شناسایی و امنیتی جهانی (ISIN)
 • ایزو ۶۳۴۴ مربوط به استانداردهای پوشش سطوح تراشکاری و پولیش شده- بررسی اندازه تراش
  • ایزو ۱-۶۳۴۴ مربوط به آزمودن اندازه و سطح تراش
  • ایزو ۲-۶۳۴۴ مربوط به اندازه و سطح تراش - قسمت دوم macrogrits
  • ایزو ۳-۶۳۴۴ مربوط به اندازه و سطح تراش - قسمت سوم macrogrits
 • ایزو ۶۴۲۹ مربوط به فناوری اطلاعات - توابع کنترلی برای کدهای کاراکتری
 • ایزو ۶۴۳۸ مربوط به مربوط به اطلاعات و اسناد- کاراکترهای آفریقا برای فهرست بندی
 • ایزو ۶۷۰۹ مربوط به استاندارهای جهانی طول، عرض و ارتفاع جهانی
 • ایزو ۶۹۴۶ مربوط به اجزا و ترکیبات ساخت و ساز - محاسبه مقاومت گرمایی و عبور گرمایی
 • ایزو ۷۰۰۱ مربوط به سمبل‌های کامپیوتری عمومی
 • ایزو ۷۰۰۲ مربوط به تولیدات غذایی کشاورزی
 • ایزو ۷۰۹۸ مربوط به برگیری (اقتباص‌ها) رومن به چینی - کامپیوتر
 • ایزو ۷۳۷۲ مربوط به مبادلات تجاری داده‌ها
 • ایزو ۱-۷۵۰۱ مربوط به استاندارهای کارتهای شناسایی - خوانش ماشینهای کارت خوان
 • ایزو ۷۷۳۶ مربوط به فضای (اندازه) قرارگرفتن رادیوی ماشین در داخل اتاق ماشین
 • ایزو ۷۸۱۱ مربوط به استانداردهای کارتهای مالی - همچنین کارتهای اعتباری
 • ایزو ۷۸۱۱ مربوط به ثبت اطلاعات بر روی کارتهای شناسایی
 • ایزو ۷۸۱۶ مربوط به کارتهای هوشمند
 • ایزو ۷۹۴۲ مربوط به هسته‌های کارتهای گرافیکی کامپیوتر
 • ایزو ۸۰۹۰ مربوط به چرخه‌ها - لغت و واژه شناسی
 • ایزو ۸۳۷۳ مربوط به صنایع سازنده ربوت
 • ایزو ۱-۸۵۰۱ مربوط به آماده سازی فولاد برای رنگ کاری و استانداردهای لازم
 • ایزو ۸۵۵۵ مربوط به سیستم مدیریت محیطی
 • ایزو ۸۵۵۹:۱۹۸۹ مربوط به طراحی لباس و دیگر وسائل بر اساس ترکیب بدنی انسان
 • ایزو ۸۵۸۳ مربوط به کارتهای مبادلاتی اقتصادی
  • ایزو ۱-۸۵۸۳ مربوط به کارتهای مبادلاتی اقتصادی - قسمت دوم، پیغام، عناصر داده‌ها
  • ایزو ۲-۸۵۸۳ مربوط به کارتهای مبادلاتی اقتصادی - مربوط به روال ثبت کدهای شناسایی موسسه‌ها و نهادها
 • ایزو ۳-۸۵۸۳ مربوط به کارتهای مبادلاتی اقتصادی - قسمت سوم
 • ایزو ۸۶۰۱ مربوط به شاخص‌های زمان و تاریخ
 • ایزو ۸۶۱۳ مربوط به سبک‌ها و روش‌های سندهای آزاد معماری
 • ایزو ۸۶۳۲ مربوط به ذخیره سازی فایل‌های گرافیکی در کامپیوتر - فرمت CGM.
 • ایزو ۸۶۵۱ مربوط به زبان پیوندی سیسنم هسته‌ای گرافیک - کامپیوتر
 • ایزو ۸۶۵۲ مربوط به فنآوری اطلاعات - زبان‌های برنامه‌نویسی
 • ایزو ۸۸۰۵ مربوط به زبان برنامه نویسی سه بعدی برای هسته‌های گرافیکی - زبان برنامه نویسی سی (C)
 • ایزو ۴-۸۸۰۶ مربوط به زبان برنامه نویسی سه بعدی برای هسته‌های گرافیکی
 • ایزو ۸۸۰۷ مربوط به زبان‌های برنامه نویسی سفارش موقتی - اوتوس Lotos
 • ایزو ۸۸۲۴ مربوط به استاندارهای انتزاعی حاشیه برداری ASN.۱ - کامپیوتر
 • ایزو ۸۸۲۵ مربوط به رمزگذاری ASN.۱
 • ایزو ۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای
  • ایزو ۲-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای - لاتین ۲
  • ایزو ۳-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای - اروپای جنوبی
  • ایزو ۴-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای - اروپای شمالی
  • ایزو ۵-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای - روسی و بلغاری
  • ایزو ۶-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای - عربی
  • ایزو ۷-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای - یونانی
  • ایزو ۸-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای - عبری
  • ایزو ۹-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای- لاتین ۵
  • ایزو ۱۰-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای - لاتین ۶ - سازماندهی دوباره لاتین ۵
  • ایزو ۱۱-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای - تایلندی
  • ایزو ۱۳-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای - لاتین ۷ - بالتیک
  • ایزو ۱۴-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای - لاتین ۸ - سلتیک
  • ایزو ۱۵-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای - لاتین ۹ - تجدید نظر در لاتین ۱
  • ایزو ۱۶-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای - لاتین ۱۰ - جنوب غربی اروپا
 • ایزو ۸۸۷۹ مربوط به استانداردهای زبان برنامه نویسی اینترنت اس.جی.ام.ال SGML
 • ایزو ۹۰۰۰ مربوط به استاندارهای مدیریت کیفیت جامع تعاریف و واژگان
 • ایزو ۹۰۰۱ مربوط به استانداردهای مدیریت کیفیت
 • ایزو ۹۰۶۹ مربوط به امکانات پشتبانی کننده از زبان برنامه نویسی اس.جی.ام.ال
 • ایزو ۹۰۷۵ مربوط به استانداردهای پرس و جو در برنامه نویسی دیتا بیس DATA BASE- پایگاه داده‌ها
 • ایزو ۹۱۲۶ مربوط به نرم‌افزارهای مدل سازی کیفیت
 • ایزو ۹۱۴۱ مربوط به استانداردهای اتصال داخلی شبکه در سیستم‌های حمل و نقل
  • ایزو ۲-۹۱۴۱ مربوط به استانداردهای OBD II
 • ایزو ۹۲۴۱ مربوط به استانداردها و وسائل رفاه کار انسانی ( آرگونومی) در سازمان‌ها
 • ایزو ۹۳۶۲ مربوط به کدهای هویت ای بانک‌ها - BIC کدها
 • ایزو ۹۴۰۷ مربوط به اندازه کفش
 • ایزو ۹۵۴۱ مربوط به فنآوری اطلاعات - مبادلات و استانداردهای فونت
  • ایزو ۱-۹۵۴۱ مربوط به فنآوری اطلاعات - مبادلات و استانداردهای فونت قسمت اول
  • ایزو ۲-۹۵۴۱ مربوط به فنآوری اطلاعات - مبادلات و استانداردهای فونت قسمت دوم
  • ایزو ۳-۹۵۴۱ مربوط به فنآوری اطلاعات - مبادلات و استانداردهای فونت قسمت سوم- شکلک‌ها
 • ایزو ۹۵۶۴ مربوط به بانک داری - شماره شناسایی فردی یا پین کد در دستگاه‌های خودپرداز
 • ایزو ۹۵۷۹ مربوط به فنآوری اطلاعات - پایگاه اطلاعاتی برای اس.کیو.ال SQL
 • ایزو ۹۵۹۲ و ۹۵۹۳ مربوط به عملیات گرافیکی جهت کنترل، تعریف، اصلاح و ذخیره و نمایش داده‌های گرافیکی سلسله مراتبی
 • ایزو ۹۶۶۰ مربوط به کامپیوتر - فایل‌های سیستمی دستگاه سی.دی رام CD-Rom
 • ایزو ۹۸۶۹ مربوط به استانداردهای عایق بندی گرمایی
 • ایزو ۹۸۹۹ مربوط به زبان برنامه نویسی سی
 • ایزو ۹۹۴۵ مربوط به سیستم‌های قابل حمل و نقل Portabl
 • ایزو ۹۹۸۴ مربوط به نبدیل کاراکترهای گرجستانی به رومن
 • ایزو ۹۹۸۵ مربوط به تبدیل کاراکترهای ارمنستانی به رومن
 • ایزو ۹۹۹۲:۱۹۹۹ مربوط به کارتهای تجاری - کارتهای مدار مجتمع
 • ایزو ۹۹۹۹ مربوط به کمک‌های فنی به افراد ناتوان و معلول
زبان های دیگر