5. århundrede

4. århundrede5. århundrede6. århundredeandre århundreder


Rekonstruktion af et jernalderhus fra o. 400. Man ser ofte billeder af århundredets kunstneriske frembringelser, men dette kan have været dagligdagen i Skandinavien i det 5. århundrede.
400'erne400401402403404405406407408409
410'erne410411412413414415416417418419
420'erne420421422423424425426427428429
430'erne430431432433434435436437438439
440'erne440441442443444445446447448449
450'erne450451452453454455456457458459
460'erne460461462463464465466467468469
470'erne470471472473474475476477478479
480'erne480481482483484485486487488489
490'erne490491492493494495496497498499
500'erne500         
Kalk fra Gourdonfundet. Guld, turkiser og granater: Nogen begravede dette bæger og flere andre guldsager i slutningen af det 5. århundrede eller begyndelsen af det 6. århundrede tæt ved byen Gourdon (Saône-et-Loire), Frankrig.

Det 5. århundrede består egentlig kun af årene 401 til 500. Det er modsat med 400-tallet, som består af årene 400 til 499. Her er begge årstal dog medtaget i oversigten. Det er århundredet, hvor det Vestromerske rige bryder endeligt sammen, og hvor Guptariget i Indien bliver alvorligt svækket. I Danmark kan man ane indledningen til stammekongedømmer, men Skandinavien er meget plaget af småkrige.

Oversigt

Amerika

 • Indledningen til Marajoarakulturen på øen Marajó ved Amazonflodens udløb. Den blev et af de første magtfulde fyrstendømmer i Amazonlandet mellem 400 og 1300.
 • Forfædredyrkelse centreret omkring høvdingemumier fra Amazonlandet. Urner i menneskeform.
 • 400 Teotihuacán har 250.000 indbyggere, og byen er under intensiv udbygning
 • 450 Nazcakulturen blomstrer

Afrika

 • De første byer i området syd for Sahara (Djenné-Djenno). Djenné-Djenno udviklede sig til et regionalt centrum for handel. Man importerede jernmalm og møllestene, mens man eksporterede fødevarer (fisk og korn) i handlen med de nye byer langs ørkenens sydlige udkant.
 • I det 5. århundrede fandtes følgende kongedømmer i Vestafrika: Ghana, Mali, Songhai, Benin og Ife.
 • Hen mod det 5. eller 6. århundrede bosatte et jernalderfolk sig mellem floderne Zambezi og Limpopo. Disse rhodesiske smede kom fra nord, muligvis fra området ved Meroë eller syd for kongedømmet ved Aksum. De kendte til brugen af guld, kobber og stål. Man har udgravet ca. 60.000 miner i deres bosætningsområde. Denne civilisation er forløber for Zimbabwekulturen, som fik stor udbredelse fra og med det 10. århundrede.
 • 415 Kristne fanatikere torturerer filosoffen Hypatia til døde i Alexandria
 • 426 Kirkefaderen Augustin af Hippo gør sit hovedværk, De civitate Dei, færdigt.
 • 429 Vandalerne invaderer Nordafrika
 • 430 Kirkefaderen Augustin dør under vandalernes belejring af Hippo
 • 439/440 Vandalerne erobrer Karthago
 • 442 Vandalerkongen, Geiserik, underskriver en fredsaftale med Valentinian 3. om retten til Nordafrika
 • 451 Kongeriget Aksum er på toppen af sin magt.
 • 454 Aksum støtter den monofysittiske, koptiske patriark af Alexandria
 • 477 Hunerik, vandalernes arianske konge forfølger katolikker
 • Ca. 500 Bantufolket når frem til Sydafrika med tamkvæg og jernudvinding
 • Afrikanske og indonesiske nybyggere når frem til Madagaskar

Centralasien

 • Tyrkiske folk (T'u-kiue) i Altai-bjergene.
 • Skabelsen af Avarernes rige, ( Ruanruan), der strakte sig fra Korea til Irkutsk.
 • 440 Heftalitterne (= “de hvide hunner”, senere kendt i Europa som avarerne) flytter sydpå fra Altajområdet og besætter Transoxanien, Baktrien, Khurasan og det østlige Persien.
 • 450 De " hvide hunner" angriber Sassanideriget
 • Ca. 460 Heftalitterne besejrer kushanriget og invaderer Indien.
 • 480 De hvide hunner fra Transoxanien invaderer Guptariget. Nestorianismen når til Indien
 • 488 De hvide hunner besejrer og dræber kongen af Sassanideriget, men riget består fortsat

Østasien

Kina ca. år 400
 • Højdepunkt for kongedømmet Koguryo (Korea) under herskerne Kwanggaet'o Wang den Store og hans søn, Changsu Wang.
 • Sillakulturens kongegrave i Korea.
 • Kongeriget Yamato i Japon. Yamatoklanen behersker Naraområdet midt på Honshu og breder sig sydpå og ud mod kysten af det Japanske Hav.
 • Japan træder ind i historisk tid med indførelsen af den kinesiske skrift. Samtidig modtager man bidrag fra den kinesiske civilisation med Kora som mellemstation. Den oprindelige opdeling i talrige fyrstendømmer svinder efterhånden ind til fordel for den guddommelige kejser (tennô) ca. 520.
 • Ifølge traditionen ankommer bramanen Kaundiya til Funan i det sydlige Vietnam. Efter at have underkastet sig datteren af en slangekonge ( nâga) ved hjælp af en magisk bue, gifter han sig med hende og bliver valgt til konge af folket. Han ændrer lovene, så de følger indiske forskrifter.
 • Statsdannelsen, der kendes af de kinesiske kilder som Funan, eller Shivaismen er en statsreligion, som truer med at trænge frem mod det indre af området. Midt i det 6. århundrede bliver det dog underlagt den kinesiske vasalstat Zhen-la.
 • Fra det 5. århundrede opstår der to slags politiske enheder i det indonesiske ørige: På den ene side søfarerrigerne, der handler langs kysten af Sumatra, fra nordsiden af Java, Borneo og Sulavesi, og på den anden side kongedømmer i østenden og det indre af Java, som bygger på dyrkning af ris . Disse kongedømmer får kontakt til den indiske kultur og modtager skrivekunst, kendskab til sanskrit og religionerne buddhisme og hinduisme derfra.
 • Den vandrende, kinesiske buddhist, Fa Hien besøger Sundaøerne i begyndelsen af det 5. århundrede.
 • 402 Toba-nomaderne besejrer det tidligt mongolske Rouranfolk.
 • Fra 420 er Kina delt i en nordlig ( Nordlige Wei-dynasti) og en sydlig del (420-479: Liu Song-dynastiet og efter 479: Sydlige Qi-dynasti).
 • 424 Kejser Wen Di kommer på tronen i det sydkinesiske rige. Hans regeringstid (424-453) betyder økonomisk og militær fremgang.
 • 439 Det nordlige Wei dominerer Nordkina frem til 543
 • 439 Kejser Toba Dao forener Nordkina.
 • 449 Toba Dao iværksætter forfølgelse af buddhister i Nordkina.
 • 452 Efterfølgere, kejser Toba Hsün opgiver forfølgelsen af buddhisterne.
 • 475 Kejser Nintokus "nøglehulsgrav" er færdig
 • 477 Hærføreren Lin Yu bliver den første Songkejser i det sydlige dynasti. Buddhisme bliver statsreligion i Kina. Tronraneren Kasyapa bygger sit fæstningspalads, Sigiriya, på Sri Lanka
 • 478 Det første shintotempel bliver opført i Japan
 • 479 Qi-dynastiet overtager magten i Sydkina
 • 493 Nordlige Weis hovedstad flyttes til Luoyang
 • 494 Nordkinas hovedstad flyttes til Luoyang.
 • Buddhismen når til Burma og Indonesien
 • Den buddhistiske, kinesiske pagode bliver skabt ud fra den centralasiatiske stupa. Forløbet kan følges via malerier i hulerne ved Yungang.

Indien

 • Guptariget eksisterer fortsat i Nordindien, men fra midten af århundredet stærkt truet af "Huna" (Hunnerne?), som presede på fra nord.
 • Romafolkets første vandringer mod nord ud af Indien. De taler en dialekt af hindi.
 • Râmâyanas redigering af det episke digt, som tilskrives Valmiki, og som kan føres tilbage til det 4. århundrede f.Kr.. Det beretter om Ramas eventyr, mens han søger sin forlovede, Sita, der bliver holdt fanget af det tihovedede uhyre, Ravana, som er konge af Lanka.
 • Filosoffen Bhartrihari.
 • Tolkappiyam, en tamilsk afhandling om grammatik.
 • 420 Kalidasas digt " Shakuntala" er færdigt
 • 440 Et center for buddhistisk lærdom grundlægges ved Nalanda
 • 467 Guptariget begynder at gå i opløsning under pres fra de " hvide hunner"

Oceanien

Vesteuropa

Europa ca. år 450

Central- og Sydeuropa

 • Pave Leo 1. mødes med Attila og overtaler ham til at skåne Rom
 • 400 Bisperne i Rom har samme status som dem i Antiochia og Alexandria
 • 402 Visigoterne bliver fordrevet fra Italien af hærføreren Stilicho, og kejserhoffet forlægges til Ravenna
 • 404 Kirkefaderen Hieronymus gør "Vulgata", den normsættende, katolske bibel, færdig
 • 406 Vandaler, svebere og alaner krydser Rhinen og trænger ind i Gallien
 • 410 Visigoterne under Alarik plyndrer Rom. Pelagius kommenterer Paulus og afviser arvesynden
 • 411 Sveberne grundlægger et rige i Asturien
 • 413 Burgunderne bosættes ved Rhinen
 • 414 Ataulf grundlægger det visigotiske rige omkring Narbonne (Narbo)
 • 416 Digtet Carmen de providentia forfattet i Gallien.
 • 436 Burgunderne lider nederlag til Roms allierede, hunnerne. De sidste romerske tropper forlader Britannien
 • 440 Leo I bliver biskop af Rom og dermed den første reelle pave
 • 446 Burgunderne får nyt land ved Geneve og bliver Roms allierede
 • 451 Kalchedonkoncilet fordømmer monofysitismen. Romere og visigotere besejrer hunnerne ved Châlons ("de Katalauniske marker")
 • 452 Attila, hunnernes konge, erobrer store dele af Europa. De angriber Padua og Verona og truer med at angribe Rom
 • 454 Hunnernes germanske vasaller gør oprør. Skt. Patrick er nået til Irland
 • 455 Rom bliver plyndret af vandalerne under Geiserik
 • 456 Sveberne under Rechiarius bliver besejret af visigoterne
 • 468 Vandalerne erobrer Sicilien
 • 474 Rom anerkender vandalerriget i Nordafrika
 • 475 Visigoterne får lovmæssig ret til Akvitanien og Spanien. Den vestgotiske konge, Eurik, får nedskrevet de vestgotiske love i Codex Euricianus
 • 476 Afslutningen af det vestromerske rigeOdoaker afsætter den sidste kejser, Romulus Augustulus
 • 480 Burgundernes rige dækker Østgallien omkring Geneve og Lyon
 • 481 Klodevig 1. bliver frankernes konge
 • 486 Klodevig erobrer størsteparten af Nordgallien
 • 492 Ostrogoterne under Theoderik erobrer Italien. Odoaker afsættes, og Theoderik bliver konge af Italien
 • 500 Klodevig konverterer til katolicismen
 • Vandalernes flåder dominerer det vestlige Middelhav

Paver i det 5. århundrede

Skandinavien

 • 400 Man begynder at bruge brakteater i Norden
 • Bygning af byer og tilflugtsborge på øerne Gotland, Öland og Bornholm, muligvis som begyndelsen til en klans nye, politiske og sociale organisering af et landområde eller en bygd.
 • Gravhøje ved Gammel Uppsala er muligvis de første kongers gravplads.
 • Den hedenske kirkegård ved Lindholm Høje, som var i brug 400-1000 rummer i hundredvis af urnegrave, som er omkranset af bådformede stensætninger.
 • Guldhornene fra Gallehus bærer den ældste, danske runeindskrift.
 • Dyreornamentik dukker op som stilart i Skandinavien. De førset runesten rejses på Gotland.
 • Omtrent år 500 rejses Ales sten i Skåne

Østeuropa og Mellemøsten

Andre sprog
Afrikaans: 5de eeu
Alemannisch: 5. Jahrhundert
aragonés: Sieglo V
العربية: القرن 5
asturianu: Sieglu V
авар: V гІасру
azərbaycanca: V əsr
Boarisch: 5. Joarhundad
žemaitėška: V omžios
беларуская: V стагоддзе
беларуская (тарашкевіца)‎: 5 стагодзьдзе
български: 5 век
brezhoneg: Vvet kantved
bosanski: 5. vijek
català: Segle V
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: 5 sié-gī
нохчийн: V бӀешо
čeština: 5. století
Чӑвашла: V ĕмĕр
Cymraeg: 5ed ganrif
Zazaki: Seserra 5ine
Ελληνικά: 5ος αιώνας
emiliàn e rumagnòl: V sécol
English: 5th century
Esperanto: 5-a jarcento
español: Siglo V
eesti: 5. sajand
euskara: V. mendea
estremeñu: Sigru V
suomi: 400-luku
føroyskt: 5. øld
français: Ve siècle
Nordfriisk: 5. juarhunert
Frysk: 5e iuw
Gaeilge: 5ú haois
贛語: 5世紀
Gàidhlig: 5mh Linn
galego: Século V
עברית: המאה ה-5
hrvatski: 5. stoljeće
magyar: 5. század
Հայերեն: 5–րդ դար
interlingua: Seculo 5
Bahasa Indonesia: Abad ke-5
íslenska: 5. öldin
italiano: V secolo
日本語: 5世紀
Basa Jawa: Abad ping 5
ქართული: V საუკუნე
Taqbaylit: Timiḍi wisV
қазақша: V ғасыр
한국어: 5세기
kurdî: Sedsala 5'an
kernowek: 5es kansblydhen
Latina: Saeculum 5
Lëtzebuergesch: 5. Joerhonnert
лезги: V виш йис
Lingua Franca Nova: Sentenio 5
Limburgs: Viefde iew
Ligure: V secolo
lumbaart: Sécul V
lietuvių: V amžius
latviešu: 5. gadsimts
Basa Banyumasan: Abad kaping-5
олык марий: V курым
македонски: 5 век
Bahasa Melayu: Abad ke-5
မြန်မာဘာသာ: ၅ ရာစုနှစ်
эрзянь: V пинге
Napulitano: V seculo
Plattdüütsch: 5. Johrhunnert
Nedersaksies: 5e eeuw
Nederlands: 5e eeuw
norsk nynorsk: 400-talet
Nouormand: Ve s.
Sesotho sa Leboa: Ngwagakgolo 5
polski: V wiek
português: Século V
русский: V век
саха тыла: V үйэ
sicilianu: Sèculu V
srpskohrvatski / српскохрватски: 5. vijek
Simple English: 5th century
slovenčina: 5. storočie
slovenščina: 5. stoletje
shqip: Shekulli V
српски / srpski: 5. век
Seeltersk: 5. Jierhunnert
Basa Sunda: Abad ka-5
svenska: 400-talet
Kiswahili: Karne ya 5
Türkmençe: 5-nji asyr
Türkçe: 5. yüzyıl
татарча/tatarça: V гасыр
українська: V століття
oʻzbekcha/ўзбекча: V asr
vèneto: V secolo
Tiếng Việt: Thế kỷ 5
მარგალური: V ოშწანურა
ייִדיש: 5טער י"ה
中文: 5世纪
Bân-lâm-gú: 5 sè-kí
粵語: 5世紀