Standardní atmosféra

Standardní atmosféra je mezinárodně dohodnutý model (ideální) atmosféry odvozený ze stavu atmosféry Země. Je určen zejména pro potřeby letectví. Na úrovni ideální mořské hladiny je teplota vzduchu 15 °C a tlak 1013,25 hPa. Do 11 km teplota s výškou klesá 0,0065 °C/m, mezi 11 a 20 km se nemění, od 20 do 32 km roste 0,001 °C/m, od 32 do 47 km roste 0,0028 °C/m a od 47 do 51 km se teplota s výškou nemění.

Průběh MSA s výškou do 11 km
Průběh MSA s výškou do 90 km

MSA (Mezinárodní standardní atmosféra) je zjednodušený model zemské atmosféry.

MSA byla zavedena v roce 1952 ICAO.

Pohyb těles ve vzduchu je ovlivněn jeho vlastnostmi – hustotou, tlakem a teplotou. Tyto vlastnosti nejsou všude stejné, ale mění se s časem, zeměpisnou polohou a hlavně s výškou.

Model MSA nepočítá s kolísáním v poloze a čase a každé výšce přiřazuje jednu hodnotu hustoty, tlaku a teploty. To nám umožňuje například navrhovat letadla a rakety, porovnávat jejich výkony nebo jednotně ocejchovat tlakoměrné přístroje ( výškoměr, rychloměr, variometr ).

Hodnoty MSA odpovídají průměrným hodnotám naměřeným v mírných zeměpisných šířkách.

Popis MSA

model předpokládá že:

 • atmosféra je homogenní, složení vzduchu 78% dusík, 21% kyslík, 1% ostatní plyny
 • vzduch je ideální plyn, tj. platí stavová rovnice plynů
 • tíhové zrychlení je konstantní g = 9,81
 • podmínky ve výšce H = 0 m ( při hladině moře)
  • tlak vzduchu 1013,25 hPa
  • hustota vzduchu 1,225 kg/m3
  • teplota vzduchu 15 stupňů Celsia
 • až do výšky 11 km ( tj. až do tropopauzy ) klesá teplota o 6,5 stupně Celsia na 1000 m, potom zůstává konstantní – 56,5 stupňů Celsia
Jiné Jazyky