Ramus communicans

Míšní nervy. 1. somatický eferentní 2. somatický aferentní 3,4,5. sympatický eferentní 6,7. sympatický aferentní

Ramus communicans je nerv propojující dva jiné nervy.

Ramus communicans griseus

Šedý (Ramus communicans griseus) postupuje z paravertebrálního ganglia domíšního nervu a jeho větvení.[1] Je přítomen u každého míšního segmentu.

Jiné Jazyky