Nezlomitelná mezera

Nezlomitelná (či nedělitelná) mezera je speciální typografický znak. Jde o jeden z tzv. bílých znaků. Funguje jako běžná mezera s výjimkou toho, že při automatickém zalomení textu do řádků programy pro zpracování textu v této mezeře řádek nezalomí. Používá se proto tam, kde je rozdělení dvou slov (čísel, symbolů) na různé řádky nežádoucí.

Ještě speciálnější variantou nezlomitelné mezery je pevná mezera. Stejně jako nezlomitelná mezera zabraňuje vložení řádkového zlomu, ale zatímco nezlomitelná mezera je pružná, při sazbě do bloku se roztahuje stejně jako ostatní mezery, pevná mezera má pevně danou šířku (existuje několik variant pevné mezery v různé šířce), která se nemění ani ve chvíli, kdy se ostatní běžné mezery v řádce roztahují. (Některé počítačové programy však často pevnou mezeru od proměnné nerozlišují a ke všem se chovají jako k pevným.)

Jiné Jazyky