Karbidka

Karbidka na jízdním kole
Karbidka v uhelném dole

Karbidka neboli karbidová svítilna je označení plynové svítilny, u které je zdrojem světla hoření acetylenu, který je vyráběn přímo ve svítilně reakcí vody s karbidem vápenatým.

Princip

Karbidka složena ze dvou komor, horní komory s vodou a dolní komory s karbidem vápenatým. Když se část vody z vodní komory dostane do komory s karbidem vápenatým, začne vznikat acetylen chemickou reakcí:

Reakcí karbidu vápenatého s vodou vzniká acetylen a hydroxid vápenatý.

Vzniklý acetylen je pak odváděn na hořák, zatímco hydroxid vápenatý zůstává na dně komory jako odpad v podobě šedivé mazlavé hmoty.

Podle způsobu dávkování vody se karbidky dělí na dva typy:

  • tlakové, u nichž je spodní komora tlaková, acetylen je v ní vyráběn do zásoby, voda se do ní pumpuje a rychlost spalování se reguluje ventilem na výstupu; a
  • překapávací, u nichž voda postupně překapává a rychlost spalování je dána přímo rychlostí výroby plynu. Odezva na zvýšení či snížení rychlosti kapání je u tohoto typu zpožděná.

Mezi nádobkou s acetylenem a hořákem bývá filtr, vyráběný nejčastěji z pěnového polyesteru nebo z polyamidu.

Zejména u přenosných svítilen byl nejčastěji hořák přidělán přímo na těle nádob pro výrobu acetylenu, ale není to pravidlem. Novější přenosné jeskyňářské karbidky nabízejí připevnění hořáku na přilbu, acetylen je k němu pak veden hadičkou od vyvíječe acetylenu připevněného například na opasku. Podobně při využívání karbidových svítilen na domovní osvětlení býval vyvíječ umístěn mimo dům, kam byl do svítidel plyn přiveden v trubkách.

Jiné Jazyky
العربية: مصباح كربيدي
català: Carburer
Deutsch: Karbidlampe
English: Carbide lamp
magyar: Karbidlámpa
Lëtzebuergesch: Karbidsluucht
Nederlands: Carbidlamp
polski: Karbidówka
slovenčina: Karbidová lampa
svenska: Karbidlampa
文言: 電石燈