Found footage

Found footage (v angličtině nalezený záznam) je termín, který v kinematografii označuje filmový styl s charakteristickými vlastnostmi.

Jiné Jazyky