Dolní motorický neuron

Motorický systém

Dolní motorický neuron je nerv buď v šedé hmotě předního míšního rohu, v předním kořeni nebo v hlavových nervech mozkového kmene přenášející impulzy a trofické (výživu podporující) látky do určité skupiny inervovaných svalových vláken. Dráha je obvykle konečnou drahou nervového řízení svalové síly, objemu a ostatních funkcí.

Typy

Dolní motorické neurony se dělí podle typu svalů, který inervují: