Deweyův desetinný systém

Příklad používání Deweyho desetinného třídění v knihovně k stavění knihovního fondu (Wan Chai Library)

Deweyův desetinný systém, také Deweyova desetinná soustava nebo Deweyova knihovnická soustava či Deweyho desetinné třídění je systém třídění knih a dalších archiválií podle tématu v knihovnách a archivech, vynalezený Melvilem Deweyem v roce 1876. Systém prodělal v průběhu své existence dvacet tři větších revizí (vždy po sedmi letech), naposledy v roce 2011.

Jiné Jazyky
Bahasa Indonesia: Klasifikasi Desimal Dewey
srpskohrvatski / српскохрватски: Deweyjeva decimalna klasifikacija
Simple English: Dewey Decimal System