Deweyův desetinný systém

Příklad používání Deweyho desetinného třídění v knihovně k stavění knihovního fondu ( Wan Chai Library)

Deweyův desetinný systém, také Deweyova desetinná soustava nebo Deweyova knihovnická soustava či Deweyho desetinné třídění je systém třídění knih a dalších archiválií podle tématu v knihovnách a archivech, vynalezený Melvilem Deweyem v roce 1876. Systém prodělal v průběhu své existence dvacet tři větších revizí (vždy po sedmi letech), naposledy v roce 2011.

Systém

Tato soustava rozděluje všechny vědomosti lidstva do deseti hlavních tříd, sta oddílů a tisíce úseků. Například náboženská témata jsou třída 2, a proto kódy (v základě třímístné) náboženských témat začínají číslicí dva. Kódem 270 označujeme dějiny křesťanské církve, a proto všechna témata věnující se dějinám křesťanské církve jsou pod kódy 271–279 (konkrétní téma určuje třetí číslice, například 275 jsou dějiny křesťanské církve v Asii). Deweyův systém je velmi užitečný pro kombinování, například pokud vyhledavatele zajímá evropská ekonomika, jednoduše zkombinuje kód pro ekonomiku (330) s kódem pro Evropu (94) a jako celkový kód zadá 330.94.

Jiné Jazyky
Bahasa Indonesia: Klasifikasi Desimal Dewey
srpskohrvatski / српскохрватски: Deweyjeva decimalna klasifikacija
Simple English: Dewey Decimal System