Líquid iònic

Model de líquid iònic.

Un líquid iònic (LI) és un fluid constituït exclusivament per ions, considerant-se així les sals amb una temperatura de fusió per sota del punt d'ebullició de l'aigua (100 °C al nivell del mar, ja que vària d'acord amb la pressió atmosfèrica) i que sovint són hidrolíticament estables. Aquestes substàncies són de vegades anomenades electròlits líquids, fusions iònics, fluids iònics, sals foses, sals líquides, o vasos iònics. [1][2][3]

La composició química general d'aquests materials és sorprenentment consistent, fins i tot encara que la composició específica i les propietats físiques i químiques varien tremendament. La majoria té una estructura composta per un catió orgànic i un anió inorgànic poliatòmic. A causa que hi ha molts i molt coneguts cations i anions, el nombre potencial de LI és enorme, de l'ordre de milions de combinacions possibles. Descobrir un nou tipus de líquid iònic és relativament fàcil, però determinar aplicacions dels líquids iònics requereix una inversió molt més substancial en la determinació de les seves propietats físiques i químiques.

Els primers LI inicialment van ser desenvolupats per ser usats com electròlit, encara que a causa de les seves propietats: una volatilitat pràcticament nul·la, amb una pressió de vapor gairebé zero ja que estan composts completament d'ions; inflamabilitat menyspreable; un ampli rang de líquids, és a dir, una alta estabilitat tèrmica i un baix punt de fusió; i una miscibilitat controlada amb els compostos orgànics; aquest tipus de materials ha anat guanyant importància i un particular interès com un nou tipus no convencional de dissolvent (dissolvent verd), especialment per la seva nul·la volatilitat, que permet no considerar a aquestes substàncies com compostos orgànics volàtils (COV).


Altres idiomes
български: Йонна течност
English: Ionic liquid
فارسی: مایع یونی
français: Liquide ionique
italiano: Liquidi ionici
日本語: イオン液体
Nederlands: Ionische vloeistof
polski: Ciecz jonowa
português: Líquido iônico
română: Lichid ionic
svenska: Jonvätska
Türkçe: İyonik sıvı
українська: Іонна рідина
中文: 离子液体