Col·legi Cardenalici

  • funeral de joan pau ii, el col·legi cardenalici (vestimenta vermella) ocupa les primeres files

    el col·legi cardenalici és el cos de tots els cardenals de l'església catòlica. els seus membres són assessors i consellers del papa. durant el període de la seu vacant, a causa de la mort d'un papa i fins al nomenament d'un nou, el col·legi cardenalici constitueix l'autoritat suprema de l'església i és l'organisme que regeix l'activitat de la seu apostòlica i el govern de la ciutat del vaticà.

    una vegada passat el temps prescrit després de la mort del papa, els cardenals electors, és a dir aquells que tinguessin menys de 80 anys al moment de morir l'últim papa, es reuneixen darrere de portes tancades en el conclave (cum clave = amb clau) per a triar al nou pontífex, generalment entre un dels seus propis membres, encara que no necessàriament sigui aquest un requisit per a ser escollit al papat.

    segons és tradició dels darrers dos segles, les reunions del conclave per a l'elecció d'un papa tenen lloc a la capella sixtina del vaticà, sota els frescos de miquel Àngel el més famós fresc dels quals és el judici final que presideix la paret principal d'aquesta capella. els cardenals electors, tots aquells que el dia que inicia la seu vacant (sigui per mort o per renúncia del summe pontífex) tinguin menys de vuitanta anys d'edat, assumeixen, d'una banda, el govern de l'església, i per l'altra, la responsabilitat de triar al nou papa en el conclave.

  • composició del col·legi cardenalici (cardenals electors) al moment de la mort del papa joan pau ii
  • enllaços externs

Funeral de Joan Pau II, el Col·legi Cardenalici (vestimenta vermella) ocupa les primeres files

El Col·legi Cardenalici és el cos de tots els cardenals de l'Església catòlica. Els seus membres són assessors i consellers del Papa. Durant el període de la seu vacant, a causa de la mort d'un papa i fins al nomenament d'un nou, el col·legi cardenalici constitueix l'autoritat suprema de l'Església i és l'organisme que regeix l'activitat de la Seu apostòlica i el govern de la Ciutat del Vaticà.

Una vegada passat el temps prescrit després de la mort del Papa, els cardenals electors, és a dir aquells que tinguessin menys de 80 anys al moment de morir l'últim Papa, es reuneixen darrere de portes tancades en el Conclave (cum clave = amb clau) per a triar al nou pontífex, generalment entre un dels seus propis membres, encara que no necessàriament sigui aquest un requisit per a ser escollit al papat.

Segons és tradició dels darrers dos segles, les reunions del Conclave per a l'elecció d'un papa tenen lloc a la Capella Sixtina del Vaticà, sota els frescos de Miquel Àngel el més famós fresc dels quals és el Judici Final que presideix la paret principal d'aquesta capella. Els cardenals electors, tots aquells que el dia que inicia la seu vacant (sigui per mort o per renúncia del summe pontífex) tinguin menys de vuitanta anys d'edat, assumeixen, d'una banda, el govern de l'Església, i per l'altra, la responsabilitat de triar al nou papa en el conclave.

Altres idiomes