Calendari romà general

El calendari romà general és el calendari litúrgic que indica les dates de celebracions de sants i "misteris del senyor" en el ritu romà, onsevulga que aquest ritu litúrgic estigui en ús. Aquestes celebracions poden estar fixades en una data concreta o pot ser relacionat a un dia particular de la setmana (per exemple el Baptisme de Jesús, el gener, i la Solemnitat de Crist Rei, el novembre) o a la data de la Pasqua. Els calendaris litúrgics nacionals i diocesans, incloent el de la diòcesi de Roma, així com els calendaris d'instituts religiosos i fins i tot de continents, afegeixen altres sants i misteris o transfereixen la celebració d'un sant particular o misteri de la data assignada en el calendari general a una altra data.

Aquests calendaris litúrgics també indiquen el grau o posició de cada celebració: memorial (que pot ser merament opcional), festivitat o solemnitat. Entre altres diferències, la Gloria és dita o cantat en la missa d'una festivitat, però no en un memorial, i el Credo és afegit a les solemnitats.

El durar la revisió general del calendari general fou el 1969 i va ser autoritzat pel motu proprio Mysterii Paschalis del papa Pau VI. El motu proprio i el decret de promulgació va ser inclòs en el llibre Calendarium Romanum, publicat el mateix any per Libreria Editrice Vaticana. Contempla també la reforma el document oficial Normes Universals de l'Any Litúrgic i el Calendari, i la llista de celebracions del calendari romà general. Ambdós documents són impressos també en el Missal romà.[1][2] El llibre de 1969 també proporciona un comentari oficiós detallat de la revisió d'aquell any del calendari.

Altres idiomes