Уикипедия:IPA
English: Help:IPA

Гласни и съгласни

На английската версия на тази страница можете да чуете аудио записи на всеки звук.

Предни Ненапрегн. предни Средни Ненапрегн. задни Задни
Затворени
Blank vowel trapezoid.svg
i •  y
ɨ •  ʉ
ɯ •  u
ɪ •  ʏ
ɪ̈ •  ʊ̈
•  ʊ
e •  ø
ɘ •  ɵ
ɤ •  o
e̞ •  ø̞
ə •  ɵ̞
ɤ̞ •  o̞
ɛ • œ
ɜ •  ɞ
ʌ •  ɔ
æ
ɐ
a •  ɶ
ä •  ɒ̈
ɑ •  ɒ
затворени
Полузатворени
Междинни
Полуотворени
отворени
Отворени
При разположение на символите по двойки, левият
обозначава незакръглена гласна, а десният - закръглена.
Съгласни
двубърнени
(билабиални)
устнено-зъбни
(лабиодентални)
зъбни
(дентални)
венечни
(алвеоларни)
задвенечни ретрофлексни небни
(палатални)
заднонебни
(веларни)
мъжечни
(увуларни)
надгръклянникови
(епиглотални)
глътъчни (фарингални) гласилкови
(глотални)
преградни p b t d ʈ ɖ c ɟ k g q ɢ ʡ ʔ
носови (назални) m ɱ n ɳ ɲ ŋ ɴ
трептящи (вибрантни) ʙ r ʀ
едноударни ɾ ɽ
проходни/търкави (фрикативни) ɸ β f v θ ð s z ʃ ʒ ʂ ʐ ç ʝ x ɣ χ ʁ ʜ ʢ ħ ʕ h ɦ
приблизителни (апроксимантни) ʕ̞
странични проходни ɬ ɮ
полугласни ʋ ɹ ɻ j ɰ
странични (латерални) l ɭ ʎ ʟ
други езици