Трисекторна хипотеза

Теорията на трите сектора или трисекторната хипотеза е икономическа теория, разработена през 1930-те от британския икономист Колин Кларк (Colin Clark) и френския икономист Жан Фурастие (Jean Fourastié), която разделя икономическото поведение на три оперативни сегмента: