Държавно устройство на Мексико

Държавното устройство на Мексико е организирано и функционира върху конституционно разделение на властите и върху принципите за демократичност, представителност и върховенство на закона. Мексико е независима, правова и демократична държава с президентска форма на управление. Според действащата от 1917 г. Конституция Мексико представлява неделим съюз на 31 щати и един Федерален окръг (столицата Мексико). Официланият език в страната е испанският език.