İttifaq (ABŞ)

Vətəndaş müharibəsi dövründə ştatların bölgüsü:

  İttifaq ştatları (müharibə vaxtı qatılanlar)

  İttifaq ştatları, quldarlığa icazə verən)

  Konfederasiya ştatları

  ştat statusu olmayan ərazilər

İttifaq (ing. Union) Vətəndaş müharibəsi dövründə — 24 şimal ştatının federasiyası. Cənub Amerika Konfederativ Ştatları əleyhinə idi.

Digər dillərdə