Wiktionary:Sơ đồ mục từ

Không giống ở Wikipedia, các mục từ ở Wiktionary phải tuân theo một cấu trúc chuẩn. Chúng ta cố gắng viết mục từ theo cấu trúc này dùng các bản mẫu ở dưới. Lưu ý là các loại mục từ phải có cấu trúc hơi khác nhau, tại vì các loại phải cung cấp loại thông tin khác nhau. Bạn nên xem qua một số mục từ đã có để biết cách tạo một mục từ hợp lệ. Công cụ Trang ngẫu nhiên thường dẫn đến một trang đã được "wiki hóa" đúng đắn.

Bạn cũng nên đọc sơ qua các hướng dẫn Trợ giúp:Sửa đổi trước khi sửa đổi trang nào và Trợ giúp:Viết trang mới trước khi tạo ra trang mới.

Ngôn ngữ

Các mục từ ở Wiktionary tiếng Việt có thể bao gồm định nghĩa, cách phát âm... của từ trong nhiều ngôn ngữ. Chẳng hạn ser là từ viết tắt trong tiếng Anh, danh từ trong tiếng Ba Lan, và động từ trong tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tây Ban Nha. Điểm hay của Wiktionary là bạn không cần chọn ngôn ngữ trước khi tìm kiếm cho từ nào; Wiktionary sẽ cho bạn biết về các ý nghĩa trong nhiều ngôn ngữ cùng lúc.

Để tránh sự lẫn lộn giữa các ý nghĩa khác nhau của các ngôn ngữ ở đây, mỗi mục từ được chia ra theo ngôn ngữ. Bạn có thể bắt đầu một phần ngôn ngữ mới dùng cú pháp này vào dòng riêng:


"vie" hay "vi" là mã ISO của tiếng Việt; để tạo ra phần của ngôn ngữ khác, bạn phải dùng mã ISO đúng. Đây là một số mã phổ biến nhất:

Ngôn ngữ Bản mẫu theo mã ISO 639
Việt {{ -vie-}}
Anh {{ -eng-}}
Ba Lan {{ -pol-}}
Bồ Đào Nha {{ -por-}}
Đức {{ -deu-}}
Hà Lan {{ -nld-}}
Ido {{ -ido-}}
Latinh {{ -lat-}}
Na Uy {{ -nor-}} [1]
Nhật {{ -jpn-}}
Nga {{ -rus-}}
Pháp {{ -fra-}}
Tây Ban Nha {{ -spa-}}
Thụy Điển {{ -swe-}}
Trung Quốc {{ -zho-}} [2]
 •  Ngô {{ -wuu-}}
 •  Mân Đông {{ -cdo-}}
 •  Mân Nam {{ -nan-}}
 •  Quan Thoại {{ -cmn-}}
 •  Quảng Đông {{ -yue-}}
Ý {{ -ita-}}

Các thẻ này sẽ xếp mục từ vào thể loại đúng. Đây chỉ là vài trong nhiều ngôn ngữ trên thế giới. Bạn có thể xem danh sách bản mẫu ngôn ngữ đầy đủ tại Thể loại:Tiêu bản ngôn ngữ. Nếu bạn muốn viết về một ngôn ngữ chưa được hỗ trợ ở đây, xin nhắn tin vào trang thảo luận chung.

Để cho có thể cộng thêm một phần ngôn ngữ mới dễ dàng, chúng ta cứ đưa vào thẻ ngôn ngữ ở mỗi mục từ, kể cả những từ chỉ có trong tiếng Việt (có thể là tiếng H'Mông có một từ viết tương tự, thí dụ vậy).

En otros idiomas