Wiktionary:Stilguide

Se även Wiktionary:Sidor som bör raderas och Wiktionary:Mallar.

Se även undersidorna Vilka ord skall tas med, Språknamn, Grammatik, Skapa en mall/modul, Fetstilsraden, Semantiska relationer, Uttal, Rimord (garanterat fullständig lista).


Detta är stilguiden, den plats på Wiktionary där vi samlat all information som rör sidornas struktur och innehåll. Information om vilka uppslag som över huvud taget skall tas med finns på undersidan Vilka ord skall tas med.

Detta dokument är tänkt som ett referensmaterial och ingen förväntar sig att någon ska läsa allt som står här. Titta gärna på navigeringsuppslagen och läs sammanfattningen nedan för att få en viss överblick.


Navigering

Se även sammanfattningen nedan.

Här nedan finner du två exempeluppslag. Den första av dem är ett exempel på vad det allra enklaste uppslaget ska innehålla. Det andra av dem de avsnitt som beskrivs i det här dokumentet. Klicka på den rad som innehåller den information som du vill veta mer om.

==Svenska== (språkrubriken)
===Substantiv=== (ordklassrubriken)
 (ordklasskategorisering)
'''uppslagsordet''' (fetstilsraden)
#definition av uppslagsordet (definitionen)
Mer omfattande exempeluppslag
 m.fl. (allmänna mallar på sidor med uppslag)
 m.fl. (kvalitetsmallar)

==Svenska/Engelska/Tyska/Japanska== (språkrubriken)
===Substantiv/Adjektiv/Verb=== (ordklassrubriken)
 (grammatikmallar och böjningstabeller)
 (ordklasskategorisering)
 (bilder)
'''uppslagsordet''' ''genusförkortning'' ''(annan information)'' (fetstilsraden)
* (uttalsraden)
# definition av uppslagsordet (definitionen)
# definition 2 (taggar)
#:''Ett exempel där '''uppslagsordet''' används.'' (exempelmening)
#::''En svensk översättning av ovanstående exempelmening, om inte redan på svenska.''(översättning av exempelmening)
#: (list- och brödtextmallar)
#: (list- och brödtextmallar)
#: (list- och brödtextmallar)
# böjningsform (böjningsformer)
: (placering av list- och brödtextmallar)

====Översättningar==== (rubriken "Översättningar")
 (Mallarna ö-topp, ö-mitt, ö-botten, översättningsmallen samt översättningskontrollsmallen")

==Källor== (om källhänvisning)
<references />
För vissa typer av uppslag (participuppslag, vissa adverbuppslag m.fl.) finns vissa modifieringar gjorda i sidans strukturella upplägg; läs mer under avsnittet Speciella strukturprinciper. Läs även om omdirigeringar.

Andra Språk