Wiciadur:Strwythur cofnod

W pob darn o wybodaeth eiriadurol sy'n gysylltiedig â grŵp penodol o lythrennau. Gall yr un grŵp o lythrennau gyfeirio at eiriau gwahanol mewn ieithoedd gwahanol, neu at forffemau gwahanol yn yr un iaith, pob un efo geirdarddiad ac ystyr gwahanol. Gall hyn wneud rheolau trefniadaeth braidd yn gymhleth, ond dylai arwain at gofnodion sy'n weddol hawdd i'w ddarllen.

Tra bod y wybodaeth isod yn cynrychioli rhyw fath o ffurf did cyfres o reolau caeth mohonynt. Gallwch arbofi gydag amrywiadau, ond efallai y bydd golgwyr eraill yn ystyried yr amrywiadau hynny'n annerbynniol ac yn gwrthdroi'r newidiadau. Mae gennych chwithau llawn cymaint o hawl i wneud hynny ag sydd ganddoch i'w gwneud. Byddwch yn barod i drafod y newidiadau hynny. Os ydych eisiau i'ch ffordd chi gael ei dderbyn, rhaid cyflwyno'ch achos o blaid hynny. Oni bai fod rheswm da dros wyro o'r drefn arferol, dylid cymryd fod y ffurf safonol yn gywir. Gallai gwrthod trafod newidiadau, neu ddechrau brwydr golygyddol effeithio ar eich hygrededd mewn meysydd eraill hefyd.

En otros idiomas